• Algemene Ledenvergadering 28 maart 2024

  15 mrt 2024
 • Hieronder vind je de concept agenda voor de ALV van 28 maart 2024:
   
   
   

  (concept) AGENDA KINHEIM ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2024

  Datum                  Donderdag 28 maart 2024
  Tijd                      20:00 uur
  Locatie                 Clubhuis Kinheim


  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Notulen van de ALV d.d. 30 maart 2023
  3. Jaarverslag (2023) bestuur
  4. Financiƫn
               1. Financieel verslag 2023
               2. Verslag kascommissie
  5. Decharge bestuur
  6. Bestuur & Beleid
               1. Wijzigingen in de bestuurssamenstelling:
                            1. Aftreden Carla Cornelisse (secretaris)
                            2. Voordracht en benoeming Bart Kramer (secretaris)
                            3. Aftreden Renso Mulder (bestuurslid softbal)
                            4. Voordracht en benoeming Dike Jager (bestuurslid softbal)
               2. 2024 prioriteiten & doelen per pijler
               3. Samenwerking met DSS
  7. Contributies 2024
  8. Begroting 2024
  9. Rondvraag
  10. Sluiting