• Algemene Ledenvergadering 30 maart 2023

  17 feb 2023
 • We nodigen onze leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die we houden op donderdag 30 maart 2023 om 20.00 uur in het clubhuis.

  Kan je niet aanwezig zijn maar wil je je door een ander lid van onze vereniging laten vertegenwoordigen, machtig hem/haar dan via het machtigingsformulier. Stuur een kopie van het ingevulde en ondertekende formulier naar de secretaris.

  Hieronder vind je de concept agenda voor de ALV. Voor overige stukken of vragen kan je contact opnemen met de secretaris. We hopen je te zien op 30 maart!

  Met sportieve groet,

  Het bestuur,
  Carla, Gijs, Jörgen, Renso, Yvonne

  ______________________________

  Concept agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) HS Kinheim 2023
   
  Datum           30 maart 2023
  Tijd                20:00 uur
  Locatie          clubhuis Kinheim
    

  1. Opening 
  2. Notulen van de ALV van 24 maart 2022
  3. Financiën 
   1. Financieel verslag 2022
   2. Verslag kascommissie
  4. Bestuur & Beleid 
   1. Decharge bestuur
   2. Bestuurstermijnen
   3. Update beleidsplan en plannen voor 2023
  5. Vaststellen contributies 2023 
  6. Begroting 2023
  7. Rondvraag
  8. Sluiting