• Open ledenvergadering Kinheim 12 September '22

  27 aug 2022
 • Op maandag 12 september om 20.00 uur in het clubhuis houden wij een open ledenvergadering met de vogende agenda: 

   

  1. Welkom
  2. Strategische pijlers en 2022 prioriteiten
  3. Kijken naar 2023
      a.  Hoe gaat de verenigingsbrede samenwerking met DSS ingevuld worden
           (honkbal en softbal, jeugd en senioren)? Wat betekent dat voor jou?  
      b.  KNBSB hoofdklasse plan. Wat is het, en wat betekent het voor onze vereniging?
      c.   'Open mic': Wat speelt er bij jullie, onze leden? heb je ideeën voor de club?
  4. Update turnhal naast PNH hal
  5. Rondvraag

  We willen als bestuur graag met jullie in gesprek over beleidsthema’s die voor volgend seizoen relevant zijn. Mocht je nog andere onderwerpen aan de agenda willen toevoegen, laat dit dan weten aan Carla Cornelisse (secretariskinheim@hotmail.com). Bij haar kun je ook het document van de maart ALV, behorend bij agendapunt 2, opvragen.

  Deze ledenvergadering is ook open voor ouders en andere betrokkenen. We hopen jullie te zien op 12 september.

   
  Namens het bestuur,
  Met vriendelijke groet,
  Yvonne Campfens, voorzitter