• Overlijden Loes Nelissen

    9 mrt 2017
  • De leden van Kinheim hebben met leedwezen kennis genomen van het overlijden van Loes Nelissen.

    Loes was vele jaren een toegewijd lid van onze club.
    Wij wensen haar familie en dierbaren veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

    HS Kinheim