• Verlenging fusietraject DSS en Kinheim

  1 nov 2020
 • Eind januari 2020 gaven de ALV’s van Kinheim en DSS hun goedkeuring aan het uitwerken van een fusievoorstel als voorbereiding op een fusie tussen beide verenigingen. De ambitie was het in stemming brengen van een fusievoorstel in november 2020 om, bij een akkoord, formeel gefuseerd te zijn op 1 januari 2021.

  Onze samenwerking heeft ons het afgelopen jaar in de vorm van Heren 1, Heren 2, Heren 3 en de softbaljeugd op het veld al dichter bij elkaar gebracht. Helaas konden door de coronamaatregelen activiteiten en evenementen buiten het veld niet doorgaan. Daardoor hebben we nog niet kunnen bouwen aan het opdoen van nieuwe relaties en het creëren van een gezamenlijk verenigingsgevoel.

  De afgelopen maanden is er al veel werk verzet door de verschillende fusiewerkgroepen. Maar op dit moment moeten we helaas concluderen dat het afronden van het fusievoorstel in 2020 niet haalbaar is. Dat komt deels door de maatschappelijke omstandigheden, maar vooral ook door een aantal taaie vraagstukken. Met name voor het onderwerp ‘identiteit’ vinden we dat we meer tijd en inbreng van jullie nodig hebben, omdat we dit voor de fusie een cruciaal onderdeel vinden dat ruime aandacht verdient.

  De fusiecommissie heeft daarom gepleit voor verlenging van het fusietraject tot 1 oktober 2021. In de tussentijd zal de samenwerking worden uitgebreid. De besturen van zowel DSS als Kinheim hebben goedkeuring gegeven op dit voornemen in het belang van een succesvolle oplevering van een fusievoorstel.

  Hieronder vind je de presentatie van de on-line bijeenkomst van afgelopen zaterdag.
  We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

  Met sportieve groet,

  De Fusiecommissie
  Jörgen, Bas, Michael en Michel

  Presentatie